Umowa o pracę na czas określony

Przepis wskazuje na to że 33 miesiące i maksymalnie trzy umowy dotyczą umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy.  Limit ten obowiązuje wyłącznie danego pracownika z tym samym pracodawcą. Dlatego też  można być zatrudnionym na umowę o pracę na czas określony  u kilku pracodawców i limity nie sumują się.

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny nie może przekraczać trzech miesięcy. Jest to czas, w którym pracodawca ma okazję do sprawdzenia kwalifikacji pracownika oraz możliwość jego zatrudnienia przy wykonywaniu określonego rodzaju pracy.  Umowa na okres próbny nie wlicza się do łącznej liczby zawartych umów i okresu 33 miesięcy. Oznacza to, że pracodawca może zawrzeć z pracownikiem najpierw umowę na okres próbny, a następnie umowę na czas określony.

Aneks do umowy

Aneks do umowy nie wydłuża czasu trwania umowy. Traktowany jest jako kolejna umowa.  Jeżeli zatem aneksem planowane jest wydłużenie czasu trwania umowy, to uważa się, iż pracownik zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *