Szansa na szybszą emeryturę?

Ustalone przez ustawodawcę przepisy określają, że prawo do emerytury przysługuje tym, którzy osiągnęli odpowiedni wiek oraz okresy składkowe. W przypadku kobiet mowa o 60 roku życia, a w przypadku mężczyzn o 65 roku życia. Istnieje jednakże zapis pozwalający, by przedstawiciele niektórych zawodów o prawo do świadczenia emerytalnego mogli ubiegać się szybciej. Co wiadomo na ten temat i jakie warunki należy spełnić?

Dla kogo szybsza emerytura?

Świadczenie, które skierowane jest do przedstawicieli niektórych zawodów to emerytura pomostowa i to właśnie ona pozwala na szybszą przerwę od wykonywania pracy. Zgodnie z przepisami prawo do jej otrzymywania mają osoby, których praca wykonywana była w szczególnych warunkach. Kobiety po 55 roku życia oraz mężczyźni po 60 roku życia, którzy podlegali w tym czasie odpowiedniemu okresowi składkowemu mają możliwość uzyskania emerytury szybciej. Są to przedstawiciele takich zawodów, jak górnicy, hutnicy, czy nawet tancerze.

Czym są szczególne warunki pracy?

Wiele wątpliwości budzi kwestia szczególnych warunków pracy. Według ustawy praca w szczególnych warunkach jest ściśle związana z różnorodnymi czynnikami ryzyka. Są to więc prace pod ziemią, związane z surowym klimatem (zimnym i ciepłym), czy wyjątkowo dużym wysiłkiem fizycznym. Tym samym wykonywanie zadań służbowych po przekroczeniu określonego wieku staje się niemal niemożliwe. Właśnie dlatego ustawodawca umożliwia otrzymywanie świadczenia emerytalnego wcześniej- pozwala to ograniczyć prawdopodobieństwa m.in. wypadku przy pracy.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *