Rozwód z orzeczeniem o winie – w jakich przypadkach?

Rozwód z orzeczeniem o winie nadawany jest w przypadku, kiedy jedna ze stron złoży pozew o rozwód, obwiniając w nim zachowanie małżonka. W takiej sytuacji orzeka się rozwód z orzeczeniem o winie. Jest to jednak najczęstsza forma rozwodu, ponieważ w większości przypadków, według małżonków, któraś ze stron, była winna rozpadowi pożycia.

Wina

Wina, według prawa, uznawana jest wtedy, gdy pojawi się określone działanie jednego z małżonków, które narusza obowiązki małżeńskie oraz jest w całości sprzeczne z normami prawnymi i zasadami życia społecznego, a także małżonek obarczony winą jest świadomy, że podejmowane przez niego działania wpływają na niekorzyść pożycia i przyczyniają się do jego rozpadu. W takich sytuacjach najczęściej wprowadza się rozwód z orzeczeniem o winie.

Obowiązek alimentacyjny

Głównym skutkiem tego rodzaju rozwodu jest oczywiście nierównomierne rozłożenie obowiązku alimentacyjnego, który w głównej mierze spoczywa na tym, kto zostaje winny. W takiej sytuacji małżonek, na którego spada wina rozbicia małżeństwa, zobowiązany jest do comiesięcznych opłat na rzecz dziecka związanych z kosztami jego utrzymania. Warto się zatem zastanowić, zanim złoży się pozew o rozwód, jakiego rodzaju powinien on rzeczywiście być.

2 komentarze

  1. Cieszę się, że tutaj trafiłem! Mam punkt zaczepienia jak się bronić! Również czekam na więcej porad.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *