Rozwód?! Czy warto skorzystać z pomocy adwokata?

W Warszawie, Szczecinie czy w mieście Katowice rozwód może się niestety przydarzyć. To niewątpliwie bardzo trudna decyzja i stresujący moment w naszym w życiu. Szczególnie, jeśli mamy dzieci. Statystyki są jednak nieubłagane i wskazują na ciągły wzrost liczby rozwodzących się par. W celu przeprowadzenia rozwodu jak najsprawniej warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

Jak zacząć postępowanie rozwodowe?

Postępowanie sądowe rozpocznie się w momencie, gdy złożymy do sądu pozew rozwodowy. W pozwie opisujemy nasza sytuację małżeńską oraz określamy nasze żądania. Adwokat rozwód przeprowadzi sprawnie i pomoże rozwiązać najtrudniejsze kwestie. Pozew rozwodowy składa się do sądu okręgowego w miejscu ostatniego wspólnego adresu małżonków, jeśli jeden z nich nadal tam mieszka. Problemy pojawiają się w przypadku gdy małżonkowie mieszkają w różnych miejscach, niekoniecznie w Polsce. Jeżeli małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania, np. wynajmowali mieszkanie, wówczas pozew kieruje się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej. Czasem nie można ustalić miejsca zamieszkania jednej ze stron. Gdy jest to strona pozwana, to wniosek kieruje się do sądu właściwego dla strony powodowej. Jak więc widać, ten z pozoru prosty temat może dostarczyć wiele trudnych to rozstrzygnięcia kwestii. Warto zdać się na adwokata, aby pomógł nam je wyjaśnić.

Rozwód z orzekaniem o winie, czy bez?

Najważniejszą sprawą do określenia w pozwie rozwodowym jest temat  naszych żądań i oczekiwań. Nasze małżeństwo może się zakończyć na trzy sposoby: bez orzekania o winie, z orzeczeniem o wyłącznej winie jednej osoby lub z winy obojga małżonków. W przypadku gdy chcemy, aby sąd ustalił kto ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, musimy zgromadzić odpowiednie dowody. Często konieczne jest również powołanie świadków, potwierdzających naszą wersję wydarzeń. Postępowanie sądowe w tym przypadku zwykle jest długotrwałe i wyczerpujące emocjonalnie. Jeśli sąd uzna, że rozpad małżeństwa nastąpił z winy naszego współmałżonka, mamy prawo domagać się alimentów, w przypadku gdy nasza sytuacja finansowa ulegnie znacznemu pogorszeniu.

Jak rozwiązać problem opieki nad dziećmi?

Rozwód to przede wszystkim trudne przeżycie dla naszych dzieci. Sprawna pomoc kancelarii adwokackiej z pewnością pozwoli nam łatwiej przebrnąć przez te trudne tematy.

Alimenty dla jednego z rodziców

Sąd musi ustalić, któremu z rodziców będą przysługiwały alimenty dla małoletnich dzieci. To bardzo trudny temat jeśli nie ma zgody małżonków. Trzeba ustalić wysokość zarobków oraz tzw. możliwości zarobkowe strony, która będzie płacić alimenty. Należy również wyszczególnić wszystkie uzasadnione potrzeby dziecka, uwzględnić jego stan zdrowia oraz możliwości rozwoju.

Ustalenie prawa do opieki

Pomoc adwokata może stać się konieczna w przypadku konfliktu dotyczącego kontaktów obojga rodziców z dziećmi. Osoba, która nie będzie na stałe mieszkać z dziećmi, ma prawo do regularnego widywania się z nimi oraz spędzania z nimi wakacji i ferii. Te kwestie warto szczegółowo uzgodnić w trakcie sprawy rozwodowej, aby potem móc domagać się egzekwowania swoich praw.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.