Premia na dziecko to nie tylko 500+

Nasze państwo już wiele lat temu poczyniło starania dla rozwoju przyrostu naturalnego. Jest to doskonała metoda na wsparcie młodych rodziców w pierwszych chwilach sprawdzania się w nowej roli. Dla osób, które po raz kolejny zostają rodzicami również przysługuje te świadczenie.

Jak ubiegać się o becikowe?

O zapomogę w postaci becikowego można ubiegać się poprzez złożenie odpowiednich dokumentów. Pierwszym z nich jest naturalnie poprawnie wypełniony wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Kolejnym elementem jest naturalnie dokument tożsamości nasz jako rodziców. Dodatkowo do starania się o becikowe konieczne jest złożenie zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opieką lekarza i położnej matki dziecka. Naturalnym dodatkiem jest również akt urodzenia dziecka w formie kserokopii jego odpisu.

Jakie jest kryterium dochodowe?

Ostatnim dokumentem jest naturalnie deklaracja PIT lub inne dokumenty stwierdzające wysokość dochodów. Z tego wynika jasno, że kryterium dochodowe, w przeciwieństwie do programu 500+ na drugie i każde kolejne dziecko jest faktem. Otrzymanie jednorazowej zapomogi w wysokości tysiąca złotych znanej jako becikowe jest możliwe dla każdego, w kogo rodzinie dochód na głowę netto nie przekracza 1922 zł netto. Ze względów prozdrowotnych i z chęci zniechęcenia do zaniedbywania ciąży nie wypłaca się tego świadczenia na dzieci, nad którymi to nie była sprawowana opieka lekarska podczas ciąży. Ma to wyeliminować element patologiczny i traktowanie świadczenia jako dodatkowej wypłaty.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *