Pracodawco, bądź uczciwy!

Pracodawco, bądź uczciwy!

Zakłady pracy mają wiele możliwości, jeśli chodzi o zatrudnianie swoich pracowników. Od umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło i zlecenie, aż do umów o pracę na okres próbny, czas określony, czy nieokreślony.

W szczególności w przypadku ostatnich umów należy zwracać uwagę na działania podejmowane wobec pracownika. Warto wiedzieć, że wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony nie jest wcale proste!

Kwestia zwolnienia

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony to często niezbędny element dokumentów posiadanych przez zakłady pracy. Warto przygotować się na taką ewentualność, mimo iż ustanie stosunku pracy nie jest w tym przypadku szybkie. Aby zwolnić pracownika zatrudnionego na czas określony należy przede wszystkim przekazać do jego wiadomości konkretną i prawdziwą przyczynę zwolnienia, która jednocześnie będzie dla niego zrozumiała. Podanie nieprawdziwego powodu ustania stosunku pracy spowoduje, że pracownik nabędzie prawo do ubiegania się o odpowiednie odszkodowanie.

Obowiązujące okresy wypowiedzenia

Podpisanie umowy na czas nieokreślony jest bardzo bezpieczne z punktu widzenia pracownika. Także podczas zwalniania przysługują mu specjalne udogodnienia, dzięki którym nie od razu jest on pozbawiany prawa do wykonywania pracy, a tym samym do otrzymywania wynagrodzenia. Szczegółowe okresy wypowiedzenia określane są przez przepisy polskiego prawa. Uzależnione są one od czasu, w jakim pracownik wykonywał pracę w danym zakładzie. Wówczas może on także ubiegać się o udzielenie zaległego urlopu, który pracodawca ma obowiązek udzielić.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *