Praca na wysokości – obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników.

Kodeks pracy oraz stosowne rozporządzenia ściśle określają obowiązki pracodawcy w zakresie dbania o bezpieczeństwo pracowników. Szczególnych zasad przestrzegać należy między innymi wówczas, gdy w zakładzie pracy wykonywane są roboty na wysokości. Zgodnie z prawem rozumie się przez nie wszelkie prace, które wykonywane są na platformach znajdujących się powyżej 1m nad ziemią. O jakie zabezpieczenia dla zdrowia i życia pracowników musi zadbać zakład pracy?

Pracodawca zapewnia odpowiednie środki ochrony indywidualnej

Praca na wysokości obejmuje roboty wykonywane na drabinach, rusztowaniach, pomostach, słupach, kominach i innych platformach, które nie są przeznaczone do przebywania ludzi. Do wykonywania pracy na wysokości potrzebna jest właściwa asekuracja, której wymiar ustala między innymi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. W myśl zasad prawnych zakład pracy musi zapewnić zatrudnionemu odpowiednie środki bezpieczeństwa, do których zalicza się: 

  • balustrady ochronne ustawiane na platformach położonych powyżej 1 m nad ziemią, na których pracują zatrudnieni; balustrady wraz z poręczami i krawężnikami ochronnymi ograniczać mają ryzyko upadku z wysokości, 
  • sprzęt chroniący przed upadkiem, w tym przede wszystkim szelki i liny bezpieczeństwa montowane do stałych elementów konstrukcji,
  • bezpieczne drogi komunikacji podczas pracy na wysokości, obejmujące swobodne dojście i zejście ze stanowiska pracy.

Zarówno przed pracą na rusztowaniu, maszcie, jak i kominie dokonać należy odbioru technicznego. Konstrukcja nie może bowiem stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, który ma wykonywać na niej określone czynności. Platforma powinna być stabilna i wytrzymała, pozwalając na bezpieczne przebywanie na niej ludzi i niezbędnego sprzętu.

Nie tylko liny i stabilne podłoże w pracy na wysokości

Osoba wykonująca pracę na wysokości powinna być wyposażona w środki ochrony indywidualnej. Są one uzupełnieniem dla elementów chroniących przed upadkiem, montowanych bezpośrednio na platformie, na której wykonywane są prace na wysokości. Pracodawca realizujący obowiązek prawny zabezpieczeń musi dostarczyć zatrudnionym m.in. odzież roboczą, ochraniacze, czy hełmy ochronne. Jeśli to konieczne, pracownik powinien zostać wyposażony w kombinezon, środki ochrony dróg oddechowych, czy oczu, takie jak gogle, okulary, czy przyłbice. Szczegółowy wykaz środków ochrony indywidualnej przedstawiono w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Co, jeśli zdarzy się wypadek w pracy?

Niewykluczone, że pomimo zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa w pracy zdarzy się wypadek. Obowiązujące przepisy BHP opisują, co należy zrobić w tej sytuacji. Pracodawca powinien w pierwszej kolejności ograniczyć powstałe zagrożenie i udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Konieczne jest ustalenie, dlaczego doszło do wypadku, a następnie opracowanie środków i zabezpieczeń, które uniemożliwią powstanie podobnych sytuacji w przyszłości. Jeśli zdarzenie skończyło się wypadkiem śmiertelnym lub ciężkim urazem ciała, należy dodatkowo poinformować o nim prokuraturę i właściwego inspektora pracy.

Więcej na temat zabezpieczeń w firmy znajdziesz na stronie https://asekuracje.pl/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *