Podział majątku po rozwodzie, czyli jak to wygląda w praktyce?

Podział majątku po rozwodzie, czyli jak to wygląda w praktyce?

Rozwód powoduje, że małżonkowie muszą definitywnie zakończyć wiele spraw. Jedną z nich jest właśnie podział majątku. Dobra zgromadzone przez lata często stają się przedmiotem sporów i niezbędne jest uzyskanie porady prawnej i skorzystania z pomocy dobrego adwokata. Jak podział majątku wygląda w praktyce? O tym można przeczytać w poniższym tekście!

Czy majątek można podzielić w trakcie rozprawy rozwodowej?

Z reguły podział majątku następuje w odrębnym postępowaniu. Sąd nie przeprowadza go w trakcie rozprawy rozwodowej, ponieważ prowadziłoby to do jej znacznego wydłużenia i wielu komplikacji. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Zazwyczaj ma miejsce wtedy, kiedy jedna ze stron złoży wniosek o podział majątku podczas sprawy rozwodowej, a samo wykonywanie czynności przez sąd nie będzie miało istotnego wpływu na jej przebieg. Jest to zgodne z art.30 kodeksu rodzinnego.
Takie sytuacje występują niezwykle rzadko. Głównie przez to, że małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia i potrzebna jest pomoc prawna od adwokata.

Majątek osobisty a wspólny – różnice

Wbrew pozorom nie wszystkie zgromadzone dobra należą się obu małżonkom w tym samym stopniu. Istnieje bowiem pojęcie majątku osobistego, czyli takiego, który został zgromadzony przez jedną ze stron jeszcze przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa przez dziedziczenie bądź darowiznę. Małżonkowie mogą zmodyfikować tę zasadę, pod warunkiem, że przed zawarciem związku małżeńskiego sporządzą odpowiednią umowę w obecności notariusza.
Natomiast wszystko to, co małżonkowie nabędą w trakcie trwania małżeństwa tj. dobra materialne, oszczędności, czy wynagrodzenie za pracę będzie należało do majątku wspólnego. Również w tym przypadku mogą odejść od zasad i zamieścić w umowie stosowne oświadczenie np. że samochód nabyty w trakcie małżeństwa będzie należał wyłącznie do męża, ale żona się na to zgadza.

Jak więc wygląda podział majątku po rozwodzie?

Podziału majątku wspólnego można dokonać na 3 sposoby. Pierwszy polega na tym, że jedna ze stron otrzymuje konkretne dobro materialne i oddać drugiej równowartość połowy wartości. Drugim sposobem jest przydzielenie każdemu z małżonków poszczególnych dóbr i podzielenie gotówki na równe części. Ostatnim, ale rzadko praktykowanym jest sprzedaż dóbr wchodzących w skład majątku i podział uzyskanych pieniędzy na połowę. Podział majątku po długotrwałym małżeństwie raczej nie zostanie przeprowadzony bez obecności adwokata. Zwłaszcza jeśli w skład majątku wchodzi duża liczba składników. Na szczęście adwokat do takich spraw podchodzi profesjonalnie i obiektywnie, a jego porady prawne mogą wiele wyjaśnić i uświadomić małżonków, na co mogą liczyć. Ponadto jego rola jest bardzo ważna, kiedy do majątku zaliczane są nie tylko dobra, ale także kredyty i inne zobowiązania finansowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej o podziale majątku sprawdź stronę adwokatów https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/


Podział majątku to proces skomplikowany, długotrwały i czasochłonny. Dlatego małżonkowie muszą uzbroić się cierpliwość albo dojść do porozumienia między sobą.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *