Podział majątku – co warto wiedzieć!

Podział majątku podczas rozwodów

Brak podpisanej przed ślubem intercyzy sprawia, że wraz z zawarciem związku małżeńskiego powstaje tzw. wspólność majątkowa. Oznacza to, że dorobek uzyskany w trakcie trwania małżeństwa staje się dobrem wspólnym. Gdy dochodzi do rozwodu małżonkowie mogą ubiegać się o podział majątku, co nie zawsze jest takie proste – kluczową rolę odgrywa fakt porozumienia między małżonkami, lub też jego braku. Kwestia co jest moje, co twoje, a co wspólne prowadzi najczęściej do różnorodnych konfliktów.

Intercyza – czym jest i jak działa w praktyce?

Ustawowa wspólność majątkowa odznacza się pewnymi ścisłymi zasadami, które ulegają zmianie gdy para decyduje się na podpisanie intercyzy przed zawarciem ślubu. Jest to akt notarialny, najczęściej kojarzony z całkowitą rozdzielnością majątku. W momencie jej podpisania majątek wspólny nie powstaje lub całkowicie przestaje istnieć. Taki rodzaj finansowego zabezpieczenia gwarantuje bezpieczeństwo finansowe i zmniejszenie odczuwalnych skutków konsekwencji decyzji biznesowych. Czytaj więcej:
https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/podzial-majatku

Przy rozdzielności majątkowej zawarcie małżeństwa nie wpływa na sytuację majątkową małżonków. Każde zachowuje majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa oraz zarządza nim samodzielnie i zachowuje go w przypadku rozwodu. Istnieje jednak rodzaj rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków – w razie ustania małżeństwa (rozwód) dorobek małżonków jest dzielony wedle zasad określonych w umowie, biorąc pod uwagę wzrost wartości majątku każdego z małżonków.

Podział majątku w przypadku braku intercyzy

Podział majątku to czynność, do której dochodzi u notariusza. Zgromadzone dobra wspólne są dzielone dużo sprawniej niż w ramach rozprawy sądowej. Podczas podziału majątku stosowana jest najczęściej zasada, iż dobra powinny zostać rozdysponowane po równo. W przypadku niesprawiedliwego podziału można wnioskować o uwzględnienie swojego udziału w dobrach (np. gdy jeden z małżonków jest winny rozkładowi pożycia małżeńskiego lub uchylał się od łożenia na rodzinę). W takiej sytuacji sąd może zadecydować o nieco innym rozdziale majątku. Sąd uwzględnia również pracę włożoną w utrzymanie i rozwój gospodarstwa domowego i wychowanie dzieci. Szczególnie korzystne jest to dla kobiet, które nie pracowały, a skupiały się jedynie na wychowaniu potomstwa.

Majątek osobisty

Istnieją sytuacje, w których cześć majątku wspólnego powstaje w wyniku ponoszenia nakładów tylko przez jednego z małżonków. Mowa tutaj o tzw. majątku osobistym. Są to przedmioty, które uzyskano przed ślubem (np. działka zakupiona przez małżonkę, czy też pieniądze uzyskane ze sprzedaży spadku). W praktyce ciężko jest udowodnić, które dobra stanowią majątek osobisty – za majątek wspólny uznaje się bowiem zarówno dochody małżonków, przedmioty zakupione w trakcie trwania maleństwa, także te wynikające z majątku osobistego. Do majątku osobistego wliczają się:

  • dobra pozyskane przed ślubem,
  • spadki,
  • darowizny,
  • prawa autorskie,
  • odszkodowania,
  • prawa do renty,
  • prawa twórcy wynalazku,
  • nagrody,
  • wynagrodzenia niewypłacone przez pracodawcę,
  • dobra slużące do zaspokajania potrzeb jednego z małżonków (ubrania, biżuteria, przedmioty związane z hobby).

Podsumowując, należy pamiętać, że zarówno intercyza, jak i klasyczna wspólność majątkowa mają swoje wady i zalety. Podczas podziału majątku należy pamiętać o pewnych elementarnych zasadach. Ugoda u notariusza to zdecydowanie bardziej sprawny i mniej kosztowny sposób na rozdzielenie dóbr niż sprawa sądowa.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *