Molestowanie w pracy, jak się bronić?

 Najczęściej wszystko zaczyna się bardzo niewinnie. Dyskretne spojrzenia, aluzje dotyczące stroju, przypadkowy dotyk, mogą być traktowane w kategoriach żartu lub towarzyskiej beztroski. Niestety na tym nie koniec, brak zdecydowanej reakcji jest traktowane jako przyzwolenie na tego typu zachowania. Jeśli do tego dochodzi zależność służbowa, molestowanie w pracy może być początkiem prawdziwego koszmaru.

   Czy to już molestowanie?

 Niestety nasze uwarunkowania społeczne znacznie utrudniają osobie niedoświadczonej zdefiniowanie problemu. Często w obawie przed śmiesznością i odrzuceniem osoba molestowana milczy, ponosząc konsekwencje moralne i psychiczne samotnie. Jest to wyraźny sygnał, że w tej sytuacji może jedynie pomóc adwokat Wrocław. Sprawy tego typu uregulowane są w kodeksach pracy, cywilnym i karnym, a to oznacza szczególną złożoność wynikającą z przenikania się wzajemnego odrębnych przepisów. Wysiłki podjęte samodzielnie mogą nie tylko nie przynieść żadnych rezultatów, lecz skutecznie zniechęcą do obrony własnej godności w przyszłości. Adwokat prawa pracy pomoże właściwie ocenić sytuację oraz zaproponuje skuteczne rozwiązania.

 Formy molestowania:

  • Stwarzanie nieprzyjaznych warunków pracy. Dotyczy to współpracowników, a polega na niechcianym i niepożądanym zainteresowaniu o podłożu seksualnym skierowanym pod adresem ofiary. Wpływa to w sposób oczywisty na przebieg i efektywność wykonywanych obowiązków.
  • Szantaż seksualny. Zachodzi w przypadku zależności służbowej w relacjach między przełożonym a podwładnym.

 Wspomniane wcześniej zainteresowanie na tle seksualnym objawia się w następujący sposób:

  • Żarty o tematyce erotycznej;
  • Nieodpowiedni dotyk;
  • podrzucanie materiałów o charakterze seksualnym (fotografie, filmy, gadżety itp.);
  • Uwagi dotyczące seksu i seksualności.

 Osoba molestująca najczęściej rozpoczyna od czynienia sugestii, następnie pojawiają się sprośne aluzje i porównania. Często związane jest to z flirtowaniem. Ostatnią cechą molestowania jest domaganie się korzyści seksualnych, przy czym nie są absolutnie brane pod uwagę prywatne relacje partnerskie bądź rodzinne ofiary. Dodajmy, że molestowanie seksualne wiąże się nierozerwalnie z dyskryminacją, co oznacza, że katalog przepisów dotyczących tego typu zachowań znacznie się powiększa. Adwokat prawa pracy dokonując stosownej konsolidacji przepisów poszczególnych aktów prawnych, jest w stanie skutecznie zadbać o interes oraz bezpieczeństwo ofiary molestowania seksualnego.

Odszkodowanie.

 Efektem tych działań może być nie tylko ukaranie sprawcy lub sprawców, lecz także uzyskanie formy zadośćuczynienia w postaci odszkodowania. Adwokat Wrocław, na podstawie przesłanek jest w stanie określić formę molestowania, a co za tym idzie prawidłowego adresata roszczeń odszkodowawczych.

 Należy podkreślić, że wskazanie winnego oraz postawienie zarzutu molestowania nie wystarczy dla prawidłowej oceny zdarzenia dokonanej przez sąd. Obowiązkiem ofiary jest także bezsporne udowodnienie wskazanych faktów, co w przypadkach spraw o molestowanie seksualne jest szczególnie trudne. Z tego powodu wsparcie, jakie niesie adwokat prawa pracy, wydaje się niezbędne.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *