Ktoś Ci grozi? Nie pozostawaj obojętny!

Obecnie prawo stoi na straży wielu sytuacji, które zachodzą w życiu codziennym. Odrębne przepisy dotyczą także relacji międzyludzkich, które również mogą przybierać niezgodny z prawem charakter. Właśnie dlatego powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to, w jaki sposób wyglądają nasze stosunki z innymi, zwłaszcza wówczas, gdy ktoś nam grozi. Co robić, jeśli mamy podstawy do obaw?

 

Działaj od razu

 

Groźba karalna dotyczy sytuacji, w których wypowiadane w stosunku do Ciebie słowa maja istotną podstawę do ich spełnienia. Oznacza to, że jeśli ktoś mówi w Twoim kierunku nieprzyjemne rzeczy, grozi Tobie lub Twoim bliskim i masz podstawy do tego, żeby sądzić, że spełni swoje deklaracje masz prawo walczyć z nim na drodze prawnej. Od jakiegoś czasu funkcjonują bowiem przepisy, które nie pozwalają na bezkarne zastraszanie ludzi. Jeśli więc chcesz pozbyć się takich sytuacji w Twoim życiu powinieneś niezwłocznie zgłosić ten fakt na policję lub do prokuratury, ponieważ organy te nie mogą wszcząć postępowania bez wyraźnego wniosku pokrzywdzonej osoby.

 

Kiedy groźba staje się przestępstwem?

 

Istnieje szereg cech, które musi posiadać groźba, aby mogła zostać uznana za karalną. Podstawową z nich stanowi obawa przed jej spełnieniem w stosunku do pokrzywdzonego. Nie ma jednego schematu postępowania oprawcy, jednak groźbę można ukarać w przypadku, kiedy istnieją przesłanki do jej spełnienia, wynikające z przeszłych relacji między pokrzywdzonym i oprawcą. Za stosowanie gróźb karalnych grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

 

 

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.