Korzyści przemawiające za rozwodem bez orzekania o winie

Decyzja o formalnym zakończeniu związku małżeńskiego nierzadko jest najbardziej stresującym wydarzeniem w życiu. Przed zainicjowaniem postępowania w sprawie o rozwód często powstają dylematy natury prawnej czy wnosić o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie czy jednak toczyć batalię sądową w celu orzeczenia winy rozkładu pożycia.

Rozwód bez orzekania o winie

Decydując się na rozwód bez orzekania o winie należy mieć świadomość, że sąd nie będzie wówczas badał przyczyn rozpadu małżeństwa. Takie rozwiązanie bez wątpienia gwarantuje dużo szybsze zakończenie postępowania sądowego, gdyż w praktyce często wystarczy wyznaczenie zaledwie jednego termin rozprawy, zwłaszcza w sytuacji gdy małżonkowie nie mają wspólnych  małoletnich dzieci. Najczęściej przesłuchanie świadków nie jest  konieczne, co skraca czas postępowania. Zdecydowanie dłuższe i wyczerpujące emocjonalnie  są procesy w sytuacji orzekania o winie, które mogą trwać nawet kilka lat. 

Należy mieć również  świadomość, że sąd odstąpi od orzekania o winie jedynie na zgodny wniosek małżonków.  Przy czym aż do prawomocnego zakończenia postępowania strony mogą zmieniać i modyfikować swoje pierwotne żądania w zakresie winy. 

Zaniechanie orzekania o winie a obowiązek alimentacyjny

Udowodnienie winy rozkładu pożycia ma wpływ w przypadku obowiązku alimentacyjnego pomiędzy  małżonkami. Nie wpływa jednak na możliwość dochodzenia alimentów oraz ustalenie ich wysokości wobec wspólnych dzieci stron. Przy braku orzekania o winie małżonek może domagać się alimentów od drugiego małżonka jedynie w sytuacji wystąpienia po jego stronie stanu niedostatku i co do zasady jedynie w okresie pięciu lat od orzeczenia rozwodu. W wyjątkowych okolicznościach sąd  może przedłużyć wspomniany okres pięcioletni. Z kolei wysokość alimentów na dzieci nie ma żadnego związku ze sposobem orzeczenia rozwodu ani na kwestie związane z władzą rodzicielską czy uregulowaniem kontaktów z małoletnimi dziećmi. 

Rozwód bez orzekania o winie a koszty sądowe 

Niewątpliwie za rozważeniem orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie przemawiają również względy ekonomiczne. Powód inicjując postępowanie rozwodowe co prawda musi uiścić opłatę sądową w kwocie 600 zł, jednak w sytuacji gdy małżonkowie wystąpią ze zgodnym wnioskiem o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, połowa tej opłaty  (300 zł) podlega zwrotowi.  Natomiast pozostałą część opłaty  sąd  rozdzieli między stronami, zatem pozwany zostanie zobowiązany do zapłaty stronie powodowej kwoty 150 zł. 

Pomoc prawna w sprawie o rozwód 

Emocje towarzyszące rozwodowi są często porównywane z tymi, których doświadczamy podczas żałoby. Oswojenie się z koniecznością całkowitej zmiany stylu życia budzi wiele trudności. Duże napięcie emocjonalne rodzi  również kwestia ustaleń co do sytuacji życiowej wspólnych małoletnich dzieci. Warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Adwokat będący wprawionym negocjatorem pomoże uniknąć niepotrzebnego konfliktu a dodatkowo dysponując odpowiednim doświadczeniem procesowym i życiowym oceni w obiektywny sposób kiedy ugodowe zakończenie postępowania ma sens a kiedy będzie niekorzystne dla klienta. Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach rozwodowych pomoże przeprowadzić skuteczne negocjacje, które zminimalizują ryzyko długotrwałego postępowania przed sądem i zapewni odpowiednie wsparcie w tym wyjątkowo trudnym czasie. 

Więcej na temat rozwodów znajdziesz na stronie https://dm-adwokaci.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.