Komu należy się zachowek?

Zachowek jest uprawnieniem, przysługującym osobom, uprawnionym do otrzymania spadku w sytuacji, gdy spadkodawca pominął je w dyspozycji. Uprawnienie do zachowku dotyczy w pierwszej kolejności osób, dziedziczących w linii pierwszej, czyli współmałżonka oraz zstępnych, czyli dzieci spadkodawcy. Gdy spadek został zadysponowany dla osób, które formalnoprawnie nie posiadają uprawnień do dziedziczenia majątku po osobie zmarłej, dziedziczący mogą domagać się zapłaty zachowku.

Kiedy należy się zachowek?

Wszelkie aspekty, związane z dochodzeniem wypłaty zachowku najlepiej powierzyć doświadczonym specjalistom z dziedziny prawa spadkowego. Radca prawny, który prowadził wiele spraw z dziedziny prawa spadkowego pomoże określić zasadność ubiegania się o zachowek lub konieczność wypłaty zachowku osobom uprawnionym. Przepisy prawne, regulujące kwestie spadkowe określają podstawy stosowanych praktyk, jednak w sytuacjach skomplikowanych niezbędna okaże się fachowa porada.

Zachowek należy się w przypadku, gdy w testamencie pojawiły się zapisy, z których wynika, że osoby, dziedziczące w pierwszej linii nie zostały uwzględnione jako spadkobiorcy. Jeżeli spadkodawca za życia w postaci darowizny przekazał konkubinie cały majątek, łącznie z wartościowymi przedmiotami, współmałżonek oraz dzieci nabywają prawo do ubiegania się o zachowek w częściach, określonych przepisami. Zachowek należy się w przypadku, gdy spadkodawca w testamencie celowo pominął osoby, które dziedziczą po nim w pierwszej linii, czyli współmałżonek oraz dzieci.

Komu przysługuje prawo ubiegania się o zachowek?

Wszelkie nieścisłości oraz kwestie trudne do zrozumienia warto skonsultować ze specjalistą z dziedziny prawa, podobnie w przypadku zasadności ubiegania się o zachowek. Adwokat , jeżeli pojawią się przesłani prawne, może w drodze negocjacji lub postępowania sądowego pomóc uzyskać należności. Jeżeli spadek przypadł w udziale osobom niespokrewnionym lub ich części, dochodzić można zachowku, który stanowi swoistą rekompensatę finansową. Masz wątpliwości, zobacz informację na stronie https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Współmałżonek oraz dzieci mają prawo do uzyskania zachowku, jeżeli jednak jedno z dzieci (jeśli jest ich co najmniej dwoje) nie żyje w chwili otwarcia testamentu, zachowek poza współmałżonkiem i dzieckiem przypada w udziale rodzicom spadkodawcy. W sytuacji, gdy spadkodawca nie posiadał dzieci, dziedziczą po nim współmałżonek oraz rodzice. Jeżeli jedno z nich nie żyje, ta część udziału w spadku przypada jego rodzeństwu. W sytuacji, gdy któreś z rodzeństwa nie dożył momentu odczytania testamentu, jego udział przechodzi na zstępnych, czyli dzieci rodzeństwa.

W jakiej formie przekazywany jest zachowek?

Zachowek nie może zostać przekazany w formie przedmiotów, mających wartość materialną (chyba, że umowa pomiędzy stronami uwzględnia taka formę rekompensaty). Zachowek wypłacany jest w formie środków pieniężnych w wysokości, odpowiadającej wysokości udziału spadkowego osoby uprawnionej do zachowku. Miejscem, w którym można uzyskać rzeczowe informacje jest kancelaria prawna, w której doświadczeni specjaliści pomogą ocenić szanse powodzenia, obliczyć szacowaną wartość zachowku, a także przygotować stosowną dokumentację.

Sprawy spadkowe należą często do wyjątkowo zawiłych i skomplikowanych postępowań, które okraszone są rodzinnymi sporami. Wiążą się z dochodzeniem spadku i zachowku, a postępowania, związane z finansami wymagają nie tylko merytorycznego przygotowania w zakresie przysługujących praw i obowiązków, ale również wyczucia i taktu, aby pozytywny wynik sprawy nie kończył się za drzwiami sądu lub kancelarii. 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *