Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe

Prawo polskie przewiduje dwie możliwości otrzymania spadku po zmarłym – jeżeli spadkobierca został powołany w testamencie oraz dziedziczenie ustawowe. Jeżeli spadkodawca nie poczynił zapisu testamentem, wtedy mówi się o dziedziczeniu ustawowym. Na czym polega dziedzicznie ustawowe? Kto jest do niego uprawniony? Czym jest zachowek?

Dziedziczenie ustawowe

Spadki, które są  przekazywane na podstawie dziedzicznie ustawowego, są bardzo często spotykane. Mowa o nich, jeżeli spadkodawca nie powołał swoich spadkobierców na podstawie dokumentu, jakim jest testament. Drugim przypadkiem, kiedy konieczne jest skorzystanie z dziedziczenia ustawowego, jest sytuacja, kiedy powstał testament, a powołani na jego podstawie spadkobiercy odmawiają przyjęcia spadku.

Kto powoływany jest jako pierwszy?

W momencie, kiedy nie ma testamentu (albo spadkobiercy w nim powołani nie chcą przyjąć spadku), zachodzi konieczność powołania osób, którym może zostać przyznany spadek. W pierwszej kolejności są to współmałżonek spadkobiercy oraz jego dzieci. W tym przypadku pozostawiony majątek jest dzielony na równe części, jednak z zastrzeżeniem, że spadek przyznany małżonkowi musi wynieść minimum ¼ całego majątku spadkodawcy. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie żyje, w takiej sytuacji przypadającą mu część dziedziczą jego dzieci, wnuki, itd. W przypadku, kiedy spadkodawca nie miał dzieci, do dziedziczenia powołani są współmałżonek oraz jego rodzice. W sytuacji, kiedy osoba pozostawiająca spadek nie ma ani dzieci, nie była także w związku małżeńskim, na mocy ustawy cały jego majątek dziedziczą rodzice, jeżeli nie żyją, wtedy powoływane jest rodzeństwo spadkodawcy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dziedziczenia ustawowego wejdz na stronę https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Zachowek

Sprawa związana z dziedziczeniem komplikuje się, jeżeli mimo woli spadkodawcy uwzględnionej w testamencie, spadkobierca ustawowy domaga się swojej części spadku. Zachowek – tak się nazywa takie uprawnienie bliskich krewnych spadkodawcy, których w zapisie pominięto. Na tej podstawie bliski krewny taki jak dziecko, czy małżonek może żądać zapłaty części spadku, który przypadł w udziale osobie lub kilku osobom. W takiej sytuacji zawsze warto skorzystać z usług, jakie świadczą adwokaci, czy radca prawny. Dzięki temu będzie można jednoznacznie rozwiać wszystkie wątpliwości natury prawnej. Jeżeli chodzi o wysokość zachowku mowa tu tylko o części należnego spadku, która jest wyliczana indywidualnie na podstawie substratu zachowku.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Od 1 marca 2009 roku to notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, który do tego momentu mogły wydawać tylko sądy. Stwarza to uprawnionym do spadku dwie możliwości przyjęcia spadku – w sądzie oraz u notariusza. Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem, w którym wskazuje się spadkobierców oraz wysokość przysługującej im części spadku.

Polskie prawo spadkowe jest trudne, dlatego w przypadku wątpliwości co do swoich praw i obowiązków warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który przeprowadzi spadkobierców, przez niejednokrotnie trudną, drogę do nabycia spadku.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *