Dokumenty związane z prowadzeniem firmy

Prowadzenie firmy w Polsce wiąże się z dopełnieniem wielu obowiązków. Mowa przede wszystkim o księgowości, która dla niedoświadczonej osoby stanowi duży problem. Warto bowiem pamiętać, że za niedopełnienie obowiązujących formalności grożą wysokie kary pieniężne. W krajowym systemie prawnym istnieją dodatkowo specjalne dokumenty, których wystawianie przynosi odmienne konsekwencje, niż mogłoby się wydawać. Chodzi o fakturę proforma oraz notę księgową. Czym są i dlaczego należy na nie uważać?

Faktura w formie oferty

Faktura proforma w rozumieniu polskich przepisów to nic innego, jak element oferty. Jej budowa na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od tradycyjnego dokumentu sprzedaży, jednakże najważniejszy jest tytuł. Ten jasno wskazuje z jakim blankietem mamy do czynienia. W przypadku faktury proforma fakt ten określony jest już na wstępie. Pozostałe elementy, a więc kwota faktury, data jej wystawienia, czy strony pozostają bez zmian. Otrzymanie faktury w tej formie nie wiąże się dla kontrahenta z obowiązkiem zapłaty, ponieważ jak już wcześniej zostało wspomniane dokument ten jest elementem oferty.

Czym jest nota księgowa?

Nota księgowa nazywana jest inaczej notą obciążeniową. Jest ona wystawiana w przypadku przychodów i kosztów, które nie muszą zostać opodatkowane podatkiem VAT. Najczęściej stosuje się ją do wystawiania kar za niedotrzymywanie warunków umowy, czy wezwanie do wypłaty należnego odszkodowania od ubezpieczyciela. Jeden egzemplarz stanowi własność firmy, natomiast drugi kierowany jest do kontrahenta.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.