Darowizna zgodna z przepisami

Choć wydawać by się mogło, że darowizna jest dość prostym zdarzeniem prawnym, to niewiele osób zdaje sobie sprawę z elementów, które muszą zostać zachowane, by umowa w rzeczywistości była zgodna z prawem. Stosowanie darowizny jest dość powszechnym zjawiskiem wśród społeczeństwa, szczególnie w przypadku przekazywania majątku lub jego części bliskim. W jakiej formie powinna być zawarta umowa darowizny i co warto wiedzieć na jej temat?

Przekazanie majątku

Uznaje się, że darowizna jest przeniesieniem własności majątku z darczyńcy na obdarowywanego. Jej przedmiotem mogą być zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. W większości przypadków, by darowizna miała umocowanie prawne powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jednakże od tej reguły występują wyjątki. Umowa darowizny samochodu między darczyńcą, a obdarowywanym może być zawarta bez obecności notariusza. Wchodzi ona w życie z dniem spełnienia warunków umowy, a więc przekazania samochodu. Jej poszczególne elementy to między innymi data i miejsce podpisania umowy, przedmiot umowy oraz jego wartość. Ta ostatnia jest szczególnie ważna ze względów podatkowych.

Zwolnienie od podatku

Od wartości przedmiotu przekazywanego w darowiźnie istnieje obowiązek odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego. Jednakże i w tym przypadku istnieją wyjątki. Jeśli wartość przedmiotu umowy jest niższa, niż kwota wolna od podatku lub gdy osobą obdarowywaną jest osoba spokrewniona we wskazany w przepisach sposób, wówczas nie trzeba odprowadzać podatku do właściwego urzędu. Warto jednak wiedzieć, że aby uniknąć ponoszenia opłaty fakt wystąpienia darowizny należy zgłosić do właściwej placówki w okresie 6 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *