Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe Prawo polskie przewiduje dwie możliwości otrzymania spadku po zmarłym – jeżeli spadkobierca został powołany w testamencie oraz dziedziczenie ustawowe. Jeżeli spadkodawca nie poczynił zapisu testamentem, wtedy mówi się o dziedziczeniu ustawowym. Na czym

Read more