Komu należy się zachowek?

Zachowek jest uprawnieniem, przysługującym osobom, uprawnionym do otrzymania spadku w sytuacji, gdy spadkodawca pominął je w dyspozycji. Uprawnienie do zachowku dotyczy w pierwszej kolejności osób, dziedziczących w linii pierwszej, czyli współmałżonka oraz zstępnych, czyli dzieci spadkodawcy.

Read more