Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe Prawo polskie przewiduje dwie możliwości otrzymania spadku po zmarłym – jeżeli spadkobierca został powołany w testamencie oraz dziedziczenie ustawowe. Jeżeli spadkodawca nie poczynił zapisu testamentem, wtedy mówi się o dziedziczeniu ustawowym. Na czym

Read more

Komu należy się zachowek?

Zachowek jest uprawnieniem, przysługującym osobom, uprawnionym do otrzymania spadku w sytuacji, gdy spadkodawca pominął je w dyspozycji. Uprawnienie do zachowku dotyczy w pierwszej kolejności osób, dziedziczących w linii pierwszej, czyli współmałżonka oraz zstępnych, czyli dzieci spadkodawcy.

Read more